Thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Khu công nghệ cao

Khác với các dự án đầu tư ngoài Khu công nghệ cao, khi muốn đầu tư vào Khu công nghệ cao, nhà đầu tư cần phải đáp ứng những điều kiện khắt khe hơn bởi Khu công nghệ cao là khu kinh tế đặc thù của mỗi quốc gia. Vậy điều kiện đầu tư dự án tại Khu công nghệ cao là gì?

Đặc trưng của Khu công nghệ cao

Khu công nghệ cao là khu kinh tế, kỹ thuật đa chức năng có ranh giới xác định, được thành lập bởi quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhằm mục tiêu nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao và các hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao.

Trong Khu công nghệ cao có thể có các khu chế xuất, các kho ngoại qua hoặc các khu bảo thuế và các khu nhà ở.

dieu-kien-dau-tu-du-an-tai-khu-cong-nghe-cao

Điều kiện đầu tư dự án tại Khu công nghệ cao

Khu công nghệ cao được lập ra nhằm mục tiêu phát triển các ngành công nghệ cao, đây là một ngành đang hot và chiếm vị thế quan trọng của đất nước. Đồng thời, khi nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao sẽ nhận được nhiều ưu đãi đầu tư hơn so với các dự án bên ngoài Khu công nghệ cao. Do vậy, việc pháp luật  quy định nhiều điều kiện chặt chẽ hơn với các dự án đầu tư khác là điều không thể tránh khỏi.

Luật công nghệ cao 2008 và Quyết định 27/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn xác định dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao quy định các điều kiện khi thực hiện dự án đầu tư tại  Khu công nghệ cao như sau:

  • Tiêu chuẩn về lĩnh vực hoạt động của dự án: dự án phải thuộc các lĩnh vực công nghệ cao được khuyến khích đầu tư theo quy định, bao gồm các lĩnh vực sau: công nghệ thông tin, truyền thông và công nghệ phần mềm tin học; công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thủy sản và y tế; công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano; công nghệ môi trường, công nghệ năng lượng mới và công nghệ tự động hóa và vi điện tử, cơ - điện tử, quang - điện tử.

  • Tiêu chuẩn về sản phẩm công nghệ cao: sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển gồm các sản phẩm công nghệ cao được tạo ra từ công nghệ  thuộc Danh mục các sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và đồng thời phải đáp ứng các điều kiện: có tỷ trọng giá trị gia tăng cao trong cơ cấu giá trị sản phẩm; có khả năng xuất khẩu hoặc thay thế sản phẩm nhập khẩu; có tính cạnh tranh cao và hiệu quả kinh tế – xã hội lớn và góp phần  nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

  • Tiêu chuẩn về chi cho nghiên cứu và phát triển của dự án: Tổng chi cho nghiên cứu, phát triển được thực hiện tại Việt Nam phải chiếm tỷ lệ từ 5% trở lên tổng doanh thu hàng năm hoặc chi hoạt động nghiên cứu, phát triển thực hiện tại Việt Nam chiếm tỷ lệ từ 1% trở lên tổng doanh thu hàng năm.

Khu công nghệ cao được lập ra nhằm mục tiêu phát triển các ngành công nghệ cao, đây là một ngành đang hot và chiếm vị thế quan trọng của đất nước. Đồng thời, khi nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao sẽ nhận được nhiều ưu đãi đầu tư hơn so với các dự án bên ngoài Khu công nghệ cao. Do vậy, việc pháp luật quy định nhiều điều kiện chặt chẽ hơn với các dự án đầu tư khác là điều không thể tránh khỏi. Luật công nghệ cao 2008 và Quyết định 27/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn xác định dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao quy định các điều kiện khi thực hiện dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao như sau: Tiêu chuẩn về lĩnh vực hoạt động của dự án: dự án phải thuộc các lĩnh vực công nghệ cao được khuyến khích đầu tư theo quy định, bao gồm các lĩnh vực sau: công nghệ thông tin, truyền thông và công nghệ phần mềm tin học; công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thủy sản và y tế; công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano; công nghệ môi trường, công nghệ năng lượng mới và công nghệ tự động hóa và vi điện tử, cơ - điện tử, quang - điện tử. Tiêu chuẩn về sản phẩm công nghệ cao: sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển gồm các sản phẩm công nghệ cao được tạo ra từ công nghệ thuộc Danh mục các sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và đồng thời phải đáp ứng các điều kiện: có tỷ trọng giá trị gia tăng cao trong cơ cấu giá trị sản phẩm; có khả năng xuất khẩu hoặc thay thế sản phẩm nhập khẩu; có tính cạnh tranh cao và hiệu quả kinh tế – xã hội lớn và góp phần nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia. Tiêu chuẩn về chi cho nghiên cứu và phát triển của dự án: Tổng chi cho nghiên cứu, phát triển được thực hiện tại Việt Nam phải chiếm tỷ lệ từ 5% trở lên tổng doanh thu hàng năm hoặc chi hoạt động nghiên cứu, phát triển thực hiện tại Việt Nam chiếm tỷ lệ từ 1% trở lên tổng doanh thu hàng năm. Tiêu chuẩn về lao động: số lao động có bằng đại học trở lên trực tiếp tham gia vào hoạt động nghiên cứu, phát triển dự án phải đạt ít nhất 5% tổng số lao động của dự án. Tiêu chuẩn về công nghệ: dây chuyền công nghệ của dự án phải đạt trình độ tiên tiến, đảm bảo sản xuất trên dây chuyền được chuyên môn hóa cao và tổ chức theo phương pháp tự động hóa khi trong đó có ít nhất 1/3 số lượng thiết bị tự động được điều khiển theo chương trình và dây chuyền công nghệ này phải được bố trí trong môi trường làm việc đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp theo quy định. Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng của dự án: phải đảm bảo đạt các tiêu chuẩn quốc tế về chuyên ngành và phải áp dụng hệ thống quản lý doanh nghiệp bằng máy vi tính. Tiêu chuẩn về môi trường: Dự án phải tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trong lĩnh vực hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật. Khuyến khích dự án đầu tư đạt được các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường chẳng hạn như ISO 14000 hoặc tương đương. Như vậy, so với các dự án đầu tư thông thường, dự án trong Khu công nghệ cao yêu cầu cao hơn về các điều kiện đầu tư dự án tại Khu công nghệ cao đối với nhà đầu tư. Do đó, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ trước khi thực hiện đầu tư dự án trong Khu công nghệ cao.
  • Tiêu chuẩn về lao động: số lao động có bằng đại học trở lên trực tiếp tham gia  vào hoạt động nghiên cứu, phát triển dự án phải đạt ít nhất 5% tổng số lao động của dự án.

  • Tiêu chuẩn về công nghệ: dây chuyền công nghệ của dự án phải đạt trình độ tiên tiến, đảm bảo sản xuất trên dây chuyền được chuyên môn hóa cao và tổ chức theo phương pháp tự động hóa khi trong đó có ít nhất 1/3 số lượng thiết bị tự động được điều khiển theo chương trình và dây chuyền công nghệ này phải được bố trí trong môi trường làm việc đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp theo quy định.

  • Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng của dự án: phải đảm bảo đạt các tiêu chuẩn quốc tế về chuyên ngành và phải áp dụng hệ thống quản lý doanh nghiệp bằng máy vi tính.

  • Tiêu chuẩn về môi trường: Dự án phải tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trong lĩnh vực hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật. Khuyến khích dự án đầu tư đạt được các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường chẳng hạn như ISO 14000 hoặc tương đương.

Như vậy, so với các dự án đầu tư thông thường, dự án trong Khu công nghệ cao yêu cầu cao hơn về các điều kiện đầu tư dự án tại Khu công nghệ cao đối với nhà đầu tư. Do đó, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ trước khi thực hiện đầu tư dự án trong Khu công nghệ cao.