Thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Khu công nghệ cao

Những năm gần đây, nước ta luôn được đánh giá là một trong những quốc gia rất đáng để đầu tư khu vực Châu Á, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao. Tuy nhiên, không những các nhà đầu tư nước ngoài mà kể cả nhà đầu tư trong nước cũng luôn đắn đo về thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Khu công nghệ cao khi đầu tư vào các khu công nghệ cao tại Việt Nam.

Thấu hiểu được điều đó, ngày hôm nay AMI xin chia sẻ cho Quý nhà đầu tư trong và ngoài nước những kiến thức liên quan đến việc xin cấp Giấy phép đầu tư  tại Khu công nghệ cao trong bối cảnh các thủ tục pháp lý rườm ra như hiện nay.

Khu công nghệ cao là gì?

Đầu tiên, AMI muốn cho quý nhà đầu tư hiểu rõ hơn về khu công nghệ cao là gì, mang những đặc trưng ra sao để có cái nhìn tổng quát hơn về hoạt động của lĩnh vực mà mình muốn đầu tư.

Khu công nghệ cao là khu kinh tế - kỹ thuật đa chức năng, là khu có ranh giới xác định và do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, cấp phép hoạt động, với mục đích để nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm công nghệ cao.

thu-tuc-xin-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-tai-khu-cong-nghe-cao.

Trình tự thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Khu công nghệ cao

Vì khu công nghệ cao do Thủ tướng chính phủ cấp phép hoạt động. Do đó, để đầu tư vào Khu công nghệ cao, nhà đâu tư cần được cấp phép đầu tư mới đủ điều kiện hoạt động tại Khu công nghệ cao. Việc xin Giấp phép đầu tư tại Khu công nghệ cao thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Nhà đầu tư nộp Giải trình công nghệ của dự án cho Bản quản lý Khu công nghệ cao.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Bản quản lý Khu công nghệ cao sẽ xem xét kiểm tra Giải trình công nghệ của dự án. Trường hợp đạt yêu cầu thì thông báo cho nhà đầu tư biết để tiếp tục thực hiện Bước 2. Trường hợp không đạt thì Ban quản lý Khu công nghệ cao ra văn bản từ chối hoặc đề nghị nhà đầu tư bổ sung giải trình công nghệ.

Bước 2: Nhà  đầu tư nộp hồ sơ xin phép đầu tư tại Văn phòng Bản quản lý Khu công nghệ cao. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, trước khi nộp hồ sơ cần thực hiện thủ tục kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư.

Chuyên viên nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc. Nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển sang bước 3, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn nhà đầu tư chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Ban quản lý Khu công nghệ cao tiến hành thẩm định hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu và đáp ứng đủ kiện kiện: Ban quản lý Khu công nghệ cao  cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

- Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu: Ban quản lý Khu công nghệ cao có văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gửi đến nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

thu-tuc-xin-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-tai-khu-cong-nghe-cao.

Thành phần hồ sơ xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Khu công nghệ cao

  • Văn bản đề nghị thực hiện dự án (Theo mẫu số I.1 Phục lục I Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015);

  • Đề xuất dự án đầu tư ( Theo mẫu số I.2 Phục lục I Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015);

  • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Nếu nhà đầu tư là cá nhân: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc căn cước công dân, hoặc tại liệu khác tương đương. Nếu nhà đầu tư là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thành lập hoặc tài liệu khác tương đương;

  • Giấy tờ chứng minh tư năng lực tài chính: Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất hoặc một trong các tài liệu như cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh năng lực tài chính của nhà đầu tư hoặc thuyết minh năng lực tài chính;

  • Bản Giải trình công nghệ hoàn chỉnh các nội dung theo hướng dẫn của Ban Quản lý Khu công nghệ cao;

  • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không thuộc trường hợp đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nhà đầu tư nộp thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

  • Hợp đồng hợp tác kinh doanh nếu dự án đầu tư theo hình thức hợp tác kinh doanh (BBC);

  • Đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện cần có thêm Giải trình đáp ứng điều kiện theo ngành nghề .

Lưu ý:

  • Đối với nhà đầu tư nước ngoài: khi nộp hồ sơ xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Khu công nghệ cao thì hồ sơ phải bằng song ngữ Việt-Anh; Các giấy tờ thành lập công ty hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

  • Nếu nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ thì cần có Giấy ủy quyền cho bên thứ ba đại diện nhà đầu tư.

AMI hi vọng với những kiến thức đã cung cấp trên đây sẽ giúp quá khách phần nào giải đáp được các vướng mắc về thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Khu công nghệ cao.