Thủ tục thành lập công ty tư vấn du học

Hiện nay, du học đang là xu hướng của nhiều bạn trẻ tại Việt Nam, vì vậy dịch vụ tư vấn du học cũng rất phổ biến. Để hỗ trợ khách hàng, AMI Consulting xin giới thiệu thủ tục thành lập công ty tư vấn du học qua bài viết dưới đây.

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Để thành lập công ty tư vấn du học và thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ này, tổ chức phải đáp ứng được điều kiện về giấy phép theo quy định của pháp luật.

Để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, tổ chức phải có đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trình tự thủ tục thành lập công ty tư vấn du học như sau:

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Dự thảo điều lệ công ty;
  • Danh sách thành viên/ danh sách cổ đông;
  • Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên, cổ đông là tổ chức;
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ: Bản sao hợp lệ Hộ chiếu hoặc Giấy chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cá nhân; Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ tương đương khác đối với tổ chức và một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng.
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

2. Cơ quan giải quyết: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh,

3. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty.

 

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Thủ tục để tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được quy định tại Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP như sau:

1. Thành phần hồ sơ:

  • Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;
  • Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

2. Cơ quan giải quyết: Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

3. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Trên đây là thủ tục thành lập công ty tư vấn du học, nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ để AMI Consulting tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất