Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Với sự tham gia của Việt Nam vào các tổ chức thương mại thế giới WTO, TPP, Asian, … thì việc các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường Việt nam là thành quả tất yếu cho sự hội nhập và phát triển này. Một hình thức được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đó là thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

Do đó, ngày hôm nay, AMI xin hướng dẫn cho nhà đầu tư về trình tự thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

Công ty 100% vốn nước ngoài là gì?

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là công ty do nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông nắm giữ 100% vốn điều lệ, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-100%-von-nuoc-ngoai

Trình tự thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Thành lập công ty là hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế. Điều 22 Luật Đầu tư 2014 quy định trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật Đầu tư 2014. Do đó, để thành lập được doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài cần thực hiện theo 2 giai đoạn sau:  

Giai đoạn 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Có 2 trường hợp xảy ra:

Trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư 2014 cho cơ quan đăng ký đầu tư.

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu);

 • Các giấy tờ xác định tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

 • Đề xuất dự án đầu trong đó có nội dung về: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn và phương án huy động vốn đầu tư, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế, xã hội của dự án,...;

 • Bản sao một trong các tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư hoặc các tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trong trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nhà đầu tư nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

 • Hợp đồng BCC nếu trướng hớp dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nếu hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết và nêu rõ lý do.


thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-100%-von-nuoc-ngoai

Trường hợp dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Bước 1: Xin quyết định chủ trương đầu tư

Việc xin quyết định chủ trương đầu tư để thực hiện thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài cần xem xét thuộc trường hợp quyết định chủ trương của Chính phủ hay của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

- Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Thực hiện: Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định như trường hợp xin cấp giấy chứng nhận đầu tư trên đây cho cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

- Dự án không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp sau: Di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác; Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chức năng trong khu kinh tế; Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không; Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí; Hoạt động kinh doanh cá cược, đặt cược, casino; Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia;  Sản xuất thuốc lá điếu; Xây dựng và kinh doanh sân gôn.

- Dự án có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên;

- Dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ 100% vốn nước ngoài;

Thực hiện: Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định như trường hợp xin cấp giấy chứng nhận đầu tư trên đây cho cơ quan đăng ký đầu tư và kèm theo phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có); trình bày cụ thể về đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường và đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư. Nhà đầu tư nhận được kết quả trong thời hạn 35 – 40 ngày kể từ ngày nộp đầu đủ hồ sơ.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-100%-von-nuoc-ngoai'

Giai đoạn 2: Thực hiện thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Sau khi có được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp, nhà đầu tư tiến hành thủ tục thành lập công ty theo quy đinh của Luật doanh nghiệp 2014.

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài;

 • Dự thảo điều lệ công ty;

 • Danh sách thành viên danh sách cổ đông;

 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên, cổ đông là tổ chức;

 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Bản sao hợp lệ Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cá nhân; Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ tương đương khác đối với tổ chức và một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng.

Các tài liệu như Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty 100% vốn nước ngoài.

Trên đây AMI đã chia sẻ cho Quý nhà đầu tư rất chi tiết về thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, nếu cần được hỗ trợ thêm vui lòng liên hệ với chúng tôi.