Thủ tục đầu tư theo hình thức mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định pháp luật hiện hành, nhà đầu tư nước ngoài có quyền góp vốn, phần vốn góp, mua cổ phần vào các công ty tại Việt Nam, theo đó, hình thức mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài cần tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật. Ngày hôm nay, AMI sẽ chia sẻ cho quý khách về trình tự, thủ tục đầu tư theo hình thức mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Các khái niệm cơ bản
Đê hiểu rõ về trình tự, thủ tục đăng ký mua cổ phần, trước hết ta cần nắm rõ một số các khái niệm sau theo quy định tại Điều 3 của Luật Đầu tư năm 2014.

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, là tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông, nhà đầu tư có thể là cá nhận hoặc tổ chức.

hu-tuc-dau-tu-theo-hinh-thuc-mua-co-phan-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai

Hình thức và điều kiện mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức theo các hình thức quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Đầu tư 2014, cụ thể:

  • Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc từ các cổ đông;

  • Mua lại phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn đó;

  • Mua lại phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh đó;

  • Mua phần vốn góp của thành viên trong tổ chức kinh tế khác không những thuộc trường hợp trên.

Trình tự thực hiện việc mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục đầu tư theo hình thức mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài được tiến hành qua các bước sau (căn cứ theo quy định tại Điều 26 Luật Đầu tư 2014 được hướng dẫn bởi Điều 46 Nghị định 118/2015/NĐ-CP).

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua cổ phần và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần đặt trụ sở chính.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư 2014, hồ sơ đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp bao gồm:

  • Văn bản đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp, bao gồm những nội dung sau: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

  • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu trong trường hợp nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý trong trường hợp nhà đầu tư là tổ chức.

Nếu nhà đầu tư ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ và nhận kết quả việc mua cổ phần thì người đi làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ

Phòng Kinh tế đối ngoại thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng điều kiện đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết và nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi nhận được Thông báo chấp thuận về việc mua cổ phần của Sở Kế hoạch và Đầu tư,  tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp cần thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

Khi thực hiện thủ tục đầu tư theo hình thức mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như đối với trường hợp thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài khác.