Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn vào tổ chức kinh tế tại Việt Nam

Hiện nay, việc góp vốn vào tổ chức kinh tế tại Việt Nam sẽ được đại đa số các nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn khi muốn tiếp cận vào thị trường nước ta. Với hình thức này, các nhà đầu tư không cần phải thành lập tổ chức kinh tế mới mà họ sẽ trở thành thành viên hoặc cổ đông của tổ chức kinh tế đẫ có sẵn. Vậy thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn vào tổ chức kinh tế tại Việt Nam bao gồm những điều kiện gì và trình tự như thế nào?

Hình thức và điều kiện góp vốn vào tổ chức kinh tế

Khoản 1 Điều 25 Luật Đầu tư 2014 quy định nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

  • Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;

  • Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh;

  • Góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức khác.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện đăng ký góp vốn

Nhà đầu tư bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn vào tổ chức kinh tế tại Việt Nam khi thuộc một trang các trường hợp sau đây:

  • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào tổ chức kinh tế có hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài, kể cả trường hợp nhà đầu tư nước ngoài muốn bổ sung ngành, nghề kinh doanh và thuộc các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

  • Việc góp vốn dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sẽ nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

Trình tự thực hiện việc góp vốn vào tổ chức kinh tế

Điều 26 Luật Đầu tư 2014 quy định thủ tục góp vốn thực hiện qua các bước sau:

Bước 1:  Nhà đầu tư góp vốn nộp hồ sơ đăng ký góp vốn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài vốn góp đặt trụ sở chính.

Trường hợp nhà đầu tư ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục góp vốn thì người đi làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục góp vốn phải xuất trình giấy tờ cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác) và Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện công việc nộp hồ sơ, nhận kết quả của thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn vào tổ chức kinh tế tại Việt theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, cấp Biên nhận hồ sơ cho nhà đầu tư; trường hợp hành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì chuyên viên sẽ hướng dẫn để nhà đầu tư bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

thu-tuc-dau-tu-theo-hinh-thuc-gop-von-vao-to-chuc-kinh-te-tai-vietn-nam

Bước 3: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ chuyển hồ sơ lên Phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp không đáp ứng điều kiện đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhà đầu tư sẽ căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận hồ sơ để đến nhận kết quả giải quyết thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 5:  Sau khi có Thông báo chấp thuận về việc đăng ký góp vốn, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn cần tiến hành thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật để đảm bảo hoạt động của mình.

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn vào tổ chức kinh tế tại Việt Nam đã trở nên khá dễ dàng khi có AMI đồng hành và hỗ trợ quý khách. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ AMI để được tư vấn chi tiết.