Thủ tục đăng ký chuyển nhượng dự án đầu tư

Ngày nay, các nhà đầu tư và doanh nghiệp khi đầu tư dự án thì ngoài mục đích để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp thì còn có doanh nghiệp lựa chọn đầu tư dự án để kinh doanh theo hình thức chuyển nhượng dự án đầu tư nếu việc chuyển nhượng này mang lại nhiều lợi ích hơn. Vậy thủ tục đăng ký chuyển nhượng dự án đầu tư được thực hiện như thế nào? Hãy cùng AMI tìm hiểu tại bài viết ngày hôm nay.

Điều kiện chuyển nhượng dự án

Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Không thuộc trường hợp bị chấm dứt hoạt động;

 • Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài nếu thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

 • Tuân thủ các điều kiện theo quy định về đất đai và kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

 • Các điều kiện khác quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

thu-tuc-dang-ky-chuyen-nhuong-du-an-dau-tu

Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư

Khi thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư, nhà đầu tư cần phải thực hiện thủ tục thay đổi nhà đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đầu tư. Hồ sơ cần chuẩn bị theo quy định tại Điều 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP bao gồm các giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu có sẵn);

 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư, báo cáo này đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư (theo mẫu có sẵn);

 • Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư trong đó có thỏa thuận chuyển nhượng dự án giữa các bên hoặc các tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;

 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng: Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân thì cần bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu; Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức thì cần bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối;

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc bản sao Văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);  

 • Đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC thì cần cung cấp bản sao Hợp đồng BCC;  

 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: bản sao một trong các tài liệu báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính hoặc giấy bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư hoặc các tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

thu-tuc-dang-ky-chuyen-nhuong-du-an-dau-tu

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký chuyển nhượng dự án đầu tư

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, chủ đầu tư của dự án hoàn toàn có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư cho một nhà đầu tư khác, có thể là nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài. Tùy thuộc vào dự án đầu tư thuộc trường hợp nào mà thủ tục thay đổi nhà đầu tư này sẽ được tiến hành theo cách thức phù hợp.  Cụ thể có 3 trường hợp như sau:

Đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

Bước 1: Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ như trên cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét các điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 1: Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ như trên Cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư.  

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ý kiến về điều kiện chuyển nhượng thuộc phạm vi quản lý của mình trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành lập báo cáo về việc đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Cơ quan đăng ký đầu tư

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư.

thu-tuc-dang-ky-chuyen-nhuong-du-an-dau-tu

Đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Bước 1: Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ nêu trên cho Cơ quan đăng ký đầu tư để thực hiện thủ tục đăng ký chuyển nhượng dự án đầu tư.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư.   

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ý kiến về điều kiện chuyển nhượng thuộc phạm vi quản lý của mình trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 3: Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu có).

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư.  

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 4: Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Khi nhà đầu tư và doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ đặt ra không ít các khó khăn về thủ tục và hồ sơ pháp lý. Do đó, hãy liên hệ với đội ngũ Luật sư của AMI để được hỗ trợ hoàn tất thủ tục một cách nhanh chóng và hiệu quả.