Thủ tục chuyển nhượng đất dự án

Đất đai và bất động sản luôn luôn là một lĩnh vực nóng thu hút được đông đảo các nhà đầu tư trên cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Việc chuyển nhượng đất dự án đầu tư hiện đang là nhu cầu của nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ các quy định của pháp luật về thủ tục chuyển nhượng đất dự án đầu tư được quy định như thế nào.

Trong bài viết ngày hôm nay, AMI xin chia sẻ đến quý khách các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động chuyển nhượng đất dự án đầu tư.

thu-tuc-chuyen-nhuong-dat-du-an

Thủ tục chuyển nhượng đất dự án mà AMI chia sẻ dưới đây sẽ căn cứ vào quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định 43/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013, cụ thể:

Trường hợp thứ nhất: Chuyển nhượng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư trong trường hợp đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định mà số tiền trả cho đất không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước.

Trường hợp này việc chuyển nhượng đất dự án được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Bước 2. Bên nhận chuyển nhượng đất dự án nộp hồ sơ chuyển nhượng dự án cho Văn phòng đăng ký đất đai.

Hồ sơ phải có Hợp đồng chuyển nhượng dự án trong đó phải thể hiện rõ giá trị quyền sử dụng đất trong tổng giá trị chuyển nhượng dự án và Hợp đồng chuyển nhượng dự án phải có giá trị thay thế cho hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Bước 3. Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ và thông báo nộp thuế.

Hồ sơ đủ điều kiện thì Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Bước 4. Nhận Giấy chứng nhận tại nơi nộp hồ sơ.

Sau khi nhà đầu tư hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo quy định, Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho nhà đầu tư.

thu-tuc-chuyen-nhuong-dat-du-an

Trường hợp thứ hai: Chuyển nhượng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc giao đất có thu tiền sử dụng mà số tiền trả cho đất có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước.

Trường hợp này thủ tục chuyển nhượng đất dự án được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Các bên thực hiện mua bán hoặc góp vốn theo quy định của pháp luật dân sự.

Bước 2: Bên nhận chuyển nhượng đất dự án nộp hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư cho Văn phòng đăng ký đất đai, trong hồ sơ phải có Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư và Giấy chứng nhận đã cấp.

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai sau khi nhận hồ sơ thì tiến hành lập hồ sơ để bên nhận chuyển nhượng đất tiếp tục thuê đất.

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

  • Thẩm tra hồ sơ trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định việc thu hồi đất của bên chuyển nhượng để cho bên nhận chuyển nhượng tiếp tục thuê đất;

  • Ký hợp đồng thuê đất đối với bên nhận chuyển nhượng;

  • Thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế biết về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất đối với bên chuyển nhượng.  

Bước 4: Văn phòng đăng ký đất đai gửi hợp đồng thuê đất cho bên nhận chuyển nhượng. Đồng thời tiến hành chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển nhượng đất dự án.

AMI là đơn vị chuyên tư vấn các thủ tục về chuyển nhượng dự án đầu tư nói chung và thủ tục chuyển nhượng đất dự án nói riêng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Hy vọng với những chia sẻ trên đây sẽ mang lại kiến thức cần thiết cho quý khách hàng.