Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất ở và các khoản tiền phải nộp?

Hỏi: Bên cạnh nhà tôi có thửa đất trồng cây lâu năm, hiện nay, bố mẹ tôi muốn tách thửa đất này để cho vợ chồng tôi xây nhà an cư lạc nghiệp. Cho tôi hỏi trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở là như thế nào? Tôi cần phải đóng bao nhiêu tiền sử dụng đất?

Trả lời:

Lời đầu tiên, AMI Consulting xin gửi đến bạn lời chào trân trọng. Dựa theo yêu cầu cần tư vấn của bạn, chúng tôi có trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 57 luật Đất đai năm 2013, chuyển mục đích sử dụng đất có quy định đối với chuyển đất phi nông nghiệp sang đất nông nghiệp phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tại điểm b khoản 1 Điều 10 của Luật Đất đai năm 2013 quy định đất trồng câu lâu năm là thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Như vậy, bạn muốn chuyển đổi mục đích đất trồng cây lâu năm sang đất ở thì cần phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Về căn cứ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 như sau:

– Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện như sau:

– Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất:

+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng đăng ký đất đai. Nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh/huyện tiếp nhận hồ sơ.

– Thời hạn giải quyết:

+ Không quá 15 ngày (theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

+ Không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

– Tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở:

Tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định: Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tiền sử dụng đất phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn) được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Mức tiền sử dụng đất ghi nợ xác định bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất phải nộp khi hộ gia đình, cá nhân được giao đất tái định cư trừ (-) giá trị được bồi thường về đất, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp này được trả nợ dần trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn 05 năm này
(Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất).

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến thắc mắc của bạn. Trường hợp cần hỗ trợ, bạn vui lòng liên hệ để được giải đáp.