Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Câu hỏi: Tôi là người Mỹ, hiện đang làm việc cho một Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại TP. Đà Nẵng ở vị trí công việc là chuyên gia, chức danh công việc là Phó bộ phận chương trình và được cấp giấy phép lao động có thời hạn từ  tháng 15/5/2018 đến 14/5/2020. Nay do yêu cầu công việc, tôi được điều chuyển sang  giữ chức danh Trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng nhưng vẫn làm việc ở vị trí công việc là chuyên gia. Vậy tôi cần phải làm những gì để được cấp giấy phép lao động với chức danh công việc mới?

 

Lời đầu tiên, AMI Consuting xin được gửi đến bạn lời chào trân trọng, dựa theo yêu cầu cần tư vấn của bạn, chúng tôi có trả lời như sau:

Thứ nhất, trường hợp của bạn thuộc trường hợp cấp lại giấy phép lao động.

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP thì các trường hợp cấp lại giấy phép lao động gồm:

1. Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định này.

2. Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

Việc thay đổi chức danh công việc nhưng không thay vị trí công việc không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 8 điều 10 của nghị định 11/2016/NĐ-CP, gồm:

  • Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động;
  • Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm khác vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật nhưng không thay đổi người sử dụng lao động;
  • Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực.

Do đó, đối chiếu theo khoản 1 Điều 13 nêu trên, thì yêu cầu của bạn trong trường hợp này thuộc trường hợp cấp lại giấy phép lao động.

Thứ hai, hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động:

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động trong trường hợp này gồm:

  1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
  2. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
  3. Giấy phép lao động đã được cấp;
  4. Giấy tờ chứng minh nội dung thay đổi (trong trường hợp này sẽ là văn bản bổ nhiệm ở chức danh công việc mới), các tài liệu này là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thứ ba, trình tự cấp lại giấy phép lao động:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Đồng thời, sau khi người lao động nước ngoài được cấp lại giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp lại giấy phép lao động đó.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến thắc mắc của bạn. Trường hợp cần hỗ trợ, bạn vui lòng liên hệ để được giải đáp.