THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CUNG CẤP DỊCH VỤ MÁY TÍNH VÀ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN TẠI VIỆT NAM

THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CUNG CẤP DỊCH VỤ MÁY TÍNH VÀ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN TẠI VIỆT NAM

Theo nội dung tại Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO thì đối với dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan (tức là các ngành nghề có mã CPC 841 – 845 và CPC 849), Việt Nam mở cửa thị trường và không giới hạn tỷ lệ vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy, nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn có quyền cung cấp dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan tại Việt Nam và tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài có thể lên đến 100%. Các ngành nghề này cụ thể như sau:

Ngành Mã CPC
Dịch vụ tư vấn liên quan tới lắp đặt phần cứng máy tínhCPC 841
Dịch vụ thực hiện phần mềm  CPC 842
Dịch vụ xử lý dữ liệu  CPC 843
Dịch vụ cơ sở dữ liệuCPC 844
Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng máy móc và thiết bị văn phòng, bao gồm cả máy tínhCPC 845
Các dịch vụ máy tính khácCPC 849

 

Để đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài có hai cách thức thực hiện như sau: