Tại sao phải đăng ký quyền tác giả?

Hiện nay, tình trạng vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng phổ biến. Điều này đặt ra vấn đề tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả phải đăng ký quyền tác giả để có thể chống lại các hành vi xâm phạm và bảo vệ được quyền tác giả của mình một cách hợp pháp nhất. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đối tượng chưa nhận ra tầm quan trọng của việc đăng ký quyền tác giả, hãy cùng AMI Consulting lý giải lý do vì sao phải đăng ký quyền tác giả qua bài viết sau đây.

Quyền tác giả là gì?

Quyền tác giả được định nghĩa tại Khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Đăng ký quyền tác giả là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nộp đơn và hồ sơ kèm theo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả.

Tại sao phải đăng ký quyền tác giả?

Pháp luật Việt Nam quy định việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình trạng xâm phạm quyền tác giả trở nên phổ biến với nhiều hình thức xâm phạm phức tạp như đạo nhái tác phẩm âm nhạc, tự ý cắt xén, lưu hành tác phẩm trên thị trường mà không có sự đồng ý của tác giả, tự ý phát tán nội dung tác phẩm nghệ thuật trên internet,... Đặc biệt trong thời đại công nghệ thông tin, môi trường số phát triển như hiện nay thì thực trạng xâm phạm quyền tác giả ngày càng lan rộng hơn mặc dù cơ quan chức năng đã sử dụng nhiều biện pháp răn đe.

Để ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quan trọng hơn hết các tác giả, chủ sở hữu cần có những biện pháp để tự bảo vệ mình, một trong số đó là việc chủ động đăng ký quyền tác giả. Vậy việc đăng ký quyền tác giả có ý nghĩa gì?

Thứ nhất, việc đăng ký quyền tác giả có ý nghĩa trong việc chứng minh quyền sở hữu tác phẩm của tác giả, chủ sở hữu.  Mặc dù pháp luật quy định quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất l­ượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký. Tuy nhiên, việc tác giả, chủ sở hữu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả sẽ chứng minh được quyền sở hữu tác phẩm một cách hợp pháp thông qua những thông tin về tác phẩm, tác giả, chủ sở hữu tác phẩm và ngày đăng ký được ghi nhận trên Giấy chứng nhận.

Thứ hai, việc đăng ký quyền tác giả là cơ sở quan trọng tạo thuận lợi cho tác giả, chủ sở hữu trong quá trình khai thác tác phẩm, đồng thời chống lại những hành vi xâm phạm quyền tác giả. Việc sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký quyền  tác giả sẽ giúp cho tác giả, chủ sở hữu dễ dàng hơn trong việc chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng tác phẩm. Như chúng tôi đã đề cập ở trên, hiện nay tình trạng xâm phạm quyền tác giả rất phổ biến, nếu tác giả, chủ sở hữu có đăng ký quyền tác giả thì việc xử lý xâm phạm cũng hiệu quả hơn.

Thứ ba, việc đăng ký quyền tác giả giúp tác giả, chủ sở hữu không phải chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả sẽ được coi như là bằng chứng hợp pháp chứng minh quyền tác giả của chủ sở hữu tác phẩm,  trong trường hợp có tranh chấp thì tác giả, chủ sở hữu có Giấy chứng nhận sẽ không có nghĩa vụ chứng minh. Ngược lại, trong trường hợp không đăng ký thì khi có tranh chấp, tác giả, chủ sở hữu tác phẩm phải có chứng cứ chứng minh tác phẩm là do mình sáng tạo hoặc thuộc sở hữu của mình. Việc chứng minh thường phức tạp và mất nhiều thời gian bởi tác giả, chủ sở hữu phải chuẩn bị rất nhiều chứng cứ, tài liệu liên quan.

Như vậy, việc đăng ký quyền tác giả là vô cùng thiết thực, nếu Quý khách hàng đang muốn đăng ký quyền tác giả thì hãy liên hệ ngay với AMI để được chúng tôi tư vấn nhanh nhất.