Tài liệu hướng dẫn sử dụng trang điện tử vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp FDI

Tài liệu hướng dẫn sử dụng trang điện tử vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp FDI

AMI Consulting tổng hợp bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng trang điện tử vay, trả nợ nước ngoài để Quý khách hàng tham khảo và thực hiện.

Xem và tải về ở link dưới đây:

Hướng dẫn đăng ký tài khoản truy cập [Click để tải]

Hướng dẫn quản trị thông tin doanh nghiệp [Click để tải]

Hướng dẫn đăng ký khoản vay nước ngoài [Click để tải]

Hướng dẫn đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài [Click để tải]

Hướng dẫn xem và quản lý danh sách khoản vay nước ngoài [Click để tải]

Hướng dẫn áo cáo tình hình thực hiện khoản vay nước ngoài [Click để tải]

Trường hợp có bất kỳ vướng mắc nào cần giải đáp các bạn có thể gửi nội dung câu hỏi về email: amiconsulting.dn@gmail.com. Đội ngũ Luật sư của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp.

Trân trọng./.