Khi nào thì người lao động bắt đầu được hưởng ngày nghỉ hằng năm?

Khi nào thì người lao động bắt đầu được hưởng ngày nghỉ hằng năm?

Ngày nghỉ hằng năm là một trong những vấn đề được nhiều người lao động quan tâm. Vậy thời điểm nào người lao động bắt đầu được hưởng ngày nghỉ hằng năm hoặc ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc? Theo năm dương lịch hay năm tài chính?