Một người có được đồng thời làm người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty hay không?

Một người có được đồng thời làm người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty hay không?

Tôi là cá nhân có quốc tịch Pháp, hiện tại tôi có đầu tư  01dự án tại Việt Nam gắn liền với thành lập tổ chức kinh tế (doanh nghiệp FDI do tôi làm người đại diện theo pháp luật, chức vụ Tổng Giám đốc). Nay, bạn tôi cũng dự định thành lập một Công ty khác và muốn thuê tôi làm người đại diện theo pháp luật, chức vụ Giám đốc Công ty. Vậy Quý Công ty cho tôi hỏi rằng liệu tôi có được kiêm nhiệm làm người đại diện theo pháp luật của 02 Công ty như tôi trình bày ở trên hay không?

Xin cảm ơn rất nhiều.

Trân trọng./.

Lời đầu tiên, Công ty AMI Consulting xin được gửi đến bạn lời chào trân trọng, dựa theo yêu cầu cần tư vấn của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Thứ nhất, theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005 (hiện tại đã hết hiệu lực), tại khoản 2 Điều 116 thì đối với loại hình Công ty cổ phần, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác. Theo quy định này, nếu một người đang giữ chức vụ Giám đốc/Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần thì không được làm Giám đốc/Tổng Giám đốc cho bất kỳ doanh nghiệp nào khác.

Hiện nay, Luật doanh nghiệp 2015 (đang có hiệu lực) với tinh thần cởi mở, cũng đã bỏ nội dung nêu tại khoản 2 Điều 116 Luật doanh nghiệp 2005. Do đó, không có quy định nào ở thời điểm hiện tại cấm một người không được làm Giám đốc/Tổng Giám đốc của hai hay nhiều Công ty. Thay vào đó, người đại diện theo pháp luật giữ chức vụ Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc phải đảm bảo các điều kiện sau:

  1. Điều kiện chung của người đại diện theo pháp luật là doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.
  2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Giám đốc/Tổng Giám đốc đối với các loại hình doanh nghiệp (không là công ty con của Công ty có vốn Nhà nước): 
  • Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp 2015.
  • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không   có quy định khác.

Như vậy, ngoài việc đáp ứng các điều kiện về năng lực hành  vi dân sự và trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, cần phải xem xét tới điều lệ của Công ty có quy định thêm về tiêu chuẩn, điều kiện đối với Giám đốc/Tổng Giám đốc hay không. Nếu điều lệ Công ty không có quy định gì khác thì Bạn hoàn toàn có thể làm người đại diện theo pháp luật ở vị trí Giám đốc, Tổng Giám đốc cho hai hay nhiều Công ty.

Thứ hai, bạn vẫn phải đảm bảo trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật được nêu tại Điều 14 Luật doanh nghiệp 2015, bao gồm:

  1. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
  2. Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  3. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Nếu vi phạm các nội dung này mà gây ra thiệt hại cho doanh nghiệp thì bạn phải chịu trách nhiệm cá nhân cho việc bồi thường và khắc phục hậu quả.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến thắc mắc của Bạn. Trường hợp cần hỗ trợ, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp để được giải đáp.