Kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại Đà Nẵng có bị hạn chế?

Câu hỏi: Công ty mình kinh doanh ngành nghề dịch vụ cầm đồ, hiện có 20 chi nhánh ở Sài Gòn, 20 chi nhánh ở hà nội, trụ sở chính ở Sài gòn, muốn mở thêm các cơ sở ở miền trung, Hội An, Tam Kì đã có cơ sở.

Vài hôm trước, công ty mình có ký hợp đồng với một người chủ ở đường Trần Cao Vân, không biết như vậy có kinh doanh cầm đồ được không, bên mình nghe nói là có thể mở được ở đường đó?

Trả lời: 

Lời đầu tiên, Công ty AMI Consulting xin gửi đến bạn lời chào trân trọng. Dựa theo yêu cầu cần tư vấn của bạn, chúng tôi có trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện “kinh doanh dịch vụ cầm đồ, gồm: Kinh doanh dịch vụ cho vay tiền mà người vay tiền phải có tài sản hợp pháp mang đến cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ để cầm cố” là một trong những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Về trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự, vui lòng tham khảo tại bài viết: http://amiconsultingdn.com/dich-vu-xoa-bop-massage-co-con-la-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien-nc145

Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại Đà Nẵng, trước đây, tại khoản 4 Mục 2 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ ba có nội dung Tạm dừng đăng ký mới đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Nghị quyết này hết hiệu lực vào ngày 10/12/2015.

Tuy nhiên, ngày 19/3/2015, UBND thành phố Đà Nẵng cũng ra Quyết định 1535/QĐ-UBND trên cơ sở ý kiến kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc cấp mới đối với loại hình kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Tại Điều 6 của Quyết định này có nội dung: “Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Không tiến hành cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Theo đó, mặc dù theo quy định pháp luật hiện nay, kinh doanh dịch vụ cầm đồ không phải là ngành nghề kinh doanh bị cấm hoặc hạn chế. Tuy nhiên, tuỳ theo quy định của từng địa phương, đặc biệt là ở thành phố Đà Nẵng, hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ vẫn đang bị tạm dừng việc cấp phép hoạt động.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến vấn đề của bạn. Trường hợp cần hỗ trợ, Quý bạn đọc vui lòng liên hệ để được giải đáp.