Giám đốc Công ty có phải tham gia đóng bảo hiểm hay không?

Hỏi: Kính chào Quý Công ty, Tôi là chủ sở hữu đồng thời cũng là Giám đốc của Công ty TNHH một thành viên. Cho tôi được hỏi tôi có thể tự mình nhân danh công ty và ký kết hợp đồng lao động với chính hay không? Tôi có phải là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không?

Trả lời:

Lời đầu tiên, Công ty AMI Consulting xin gửi đến bạn lời chào trân trọng, dựa theo yêu cầu cần tư vấn của bạn, chúng tôi có trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 141 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định về phạm vi đại diện như sau: “Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Như vậy, căn cứ theo quy định như trên, Giám đốc công ty TNHH MTV đồng thời là chủ sở hữu, là người đại diện theo pháp luật của Công ty không được nhân danh Công ty xác lập giao dịch dân sự với chính mình. Do vậy, giám đốc đồng thời là chủ sở hữu của Công ty muốn được ký Hợp đồng lao động thì phải uỷ quyền cho phó Giám đốc hoặc 1 cá nhân khác đại diện cho Công ty ký kết hợp đồng lao động.

Đối với vấn đề tham gia bảo hiểm xã hội của Giám đốc cũng là chủ sở hữu Công ty TNHH MTV. Căn cứ theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và điểm đ khoản 1 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc có quy định về việc đối tượng là người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tại khoản 18 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định: Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.”

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế gồm: “người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương”.

Tại khoản 3 Điều 43 Luật Việc làm năm 2013 quy định về đối tượng tham gia bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội là người sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động.

Như vậy, đối với người quản lý doanh nghiệp là Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động, có hưởng tiền lương thì là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Giám đốc Công ty TNHH MTV không phát sinh hợp đồng lao động giữa chính mình với doanh nghiệp cũng như không nhận tiền công, tiền lương từ việc quản lý điều hành doanh nghiệp, mà chỉ hưởng lợi nhuận từ kinh doanh của doanh nghiệp thì không bắt buộc phải phải tham gia đóng BHXH, BHYT và BHTN.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến thắc mắc của bạn. Trường hợp cần hỗ trợ, bạn vui lòng liên hệ để được giải đáp.