Doanh nghiệp có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động vì lý do dịch bệnh?

Hỏi: Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng, do diễn biến tình hình dịch bệnh Covid gần đây đang diễn ra rất phức tạp, doanh nghiệp của chúng tôi thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng và của thành phố Đà Nẵng đã tiến hành tạm ngừng hoạt động kinh doanh gần 1 tháng nay, đồng thời, chúng tôi cũng đã được Công ty cho tạm nghỉ việc và chờ thông báo mới của các cấp có thẩm quyền. Cho tôi được hỏi, thì trong thời gian tạm nghỉ việc vì lý do dịch bệnh, thì chúng tôi có được nhận lương hay không?

Trả lời:

Lời đầu tiên, Công ty AMI Consulting xin gửi đến bạn lời chào trân trọng, dựa theo yêu cầu cần tư vấn của bạn, chúng tôi có trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động có quy định về tiền lương ngừng việc như sau: Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.”

 

Như vậy, theo quy nêu trên, nếu Công ty bạn cho nghỉ vì lý do dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Công ty có thể thoả thuận về mức lương ngừng việc đối với bạn, tuy nhiên mức lương này không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo Chính phủ quy định.

Theo đó, tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với vùng II (Đà Nẵng thuộc vùng II) là 3.920.000 đồng. Do vậy, mức lương của bạn trong trường hợp này doanh nghiệp của bạn và bạn có thể thoả thuận nhưng không được thấp hơn số tiền 3.920.000 đồng.

Đồng thời, ngày 25/3/2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã có Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL hướng dẫn trả lương ngừng việc và hướng giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 như sau: Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể:

– Tạm thời chuyển người lao động công việc khác do với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động.

– Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 tại Điều 32 Bộ luật Lao động.

– Nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động.

 

Do vậy, tuỳ vào tình hình thực tế của từng doanh nghiệp, nếu vì lí do dịch bệnh thì pháp luật cho phép doanh nghiệp và người lao động có thể thoả thuận các phương án giải quyết như trên. Cho người lao động ngừng việc nhưng vẫn trả lương, ít nhất bằng lương tối thiểu vùng; chuyển nhười lao động công việc khác vẫn phải trả lương. Nếu vẫn không có khả năng trả lương cho người lao động thì người sử dụng lao động có thể tạm hoãn thực hiện hợp đồng trong một thời gian nhất định hoặc có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến thắc mắc của bạn. Trường hợp cần hỗ trợ, bạn vui lòng liên hệ để được giải đáp.