Điều kiện và thủ tục xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Trong những năm gần đây, ngành du lịch Việt Nam ngày càng phát triển, kéo theo đó, các ngành dịch vụ khác cũng có những bước phát triển đáng kể. Trong đó, dịch vụ kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài hiện đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Sau đây, AMI Consulting sẽ giới thiệu đến quý khách hàng điều kiện kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài.

Căn cứ pháp lý:

Kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài là ngành nghề kinh doanh, đầu tư có điều kiện, được quy định chi tiết trong các văn bản pháp luật sau:

Điều kiện kinh doanh:

1. Doanh nghiệp chỉ được xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng khi đã đăng ký kinh doanh ngành, nghề kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

2. Doanh nghiệp có cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng từ 5 sao hoặc hạng cao cấp trở lên do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xếp hạng theo quy định của Luật du lịch và các văn bản hướng dẫn;

3. Có khu vực để bố trí Điểm kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

3.1 Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng chỉ được phép tổ chức các trò chơi điện tử có thưởng tại một điểm kinh doanh duy nhất được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.

3.2 Điểm kinh doanh phải được bố trí cách ly ra khỏi các khu vực tổ chức hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Có cửa ra, vào riêng;
 • Có các thiết bị điện tử và hệ thống camera để theo dõi, giám sát thường xuyên toàn bộ hoạt động trong Điểm kinh doanh (24/24h). Các hình ảnh phải được lưu trữ đầy đủ trong thời hạn tối thiểu 15 ngày kể từ ngày ghi hình. Riêng khu vực cửa ra, vào Điểm kinh doanh; khu vực bố trí các máy trò chơi điện tử có thưởng; khu vực thu ngân, kho quỹ kiểm đếm tiền mặt, đồng tiền quy ước và lưu giữ thiết bị đựng tiền mặt, đồng tiền quy ước, thời hạn lưu trữ tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày ghi hình;
 • Tuân thủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Cụ thể:

-     Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

-     Phải có phương án bảo đảm an ninh trật tự

-     Phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

4. Có người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh có trình độ đào tạo tối thiểu từ đại học trở lên, có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong việc quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

5. Có phương án kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng đảm bảo duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật

6. Có vốn điều lệ tối thiểu là 200 tỷ đồng.

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh:

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo việc xuất trình bản chính để đối chiếu Quyết định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Hồ sơ chứng minh số lượng buồng lưu trú tại cơ sở lưu trú du lịch đã đưa vào kinh doanh.
 • Sơ đồ bố trí Điểm kinh doanh.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở lưu trú du lịch do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.
 • Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và Thể lệ trò chơi.
 • Phương án kinh doanh, bao gồm các nội dung chủ yếu: Mục tiêu, số lượng, chủng loại và loại hình trò chơi điện tử có thưởng, dự kiến nhu cầu thu, chi ngoại tệ, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với Điểm kinh doanh và kế hoạch triển khai thực hiện

Quy trình thủ tục:

 • Cơ quan giải quyết: Bộ tài chính
 • Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tài chính thông báo về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung tài liệu (nếu có) và gửi 6 bộ hồ sơ chính thức để thẩm định. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do từ chối.

Trên đây là một số thông tin về điều kiện và trình tự thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài. Hi vọng những kiến thức pháp lý này sẽ hữu ích cho quý khách hàng.