Điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế tại Việt Nam đang là hình thức đầu tư tương đối phổ biến và được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, pháp luật ngày càng hoàn thiện, kéo theo đó nhà đầu tư sẽ vướng phải những ràng buộc nhất định. Vậy điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế cần những gì?

Dưới đây là tư vấn của AMI dành cho các nhà đầu tư nước ngoài khi muốn góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào các tổ chức kinh tế.

Đối tượng áp dụng thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư 2014, Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây:

 • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động những trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

 • Nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

Nhà đầu tư nước ngoài khi lựa chọn đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế thì không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

dieu-kien-gop-von-mua-co-phan-phan-von-gop-vao-to-chuc-kinh-te

Điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức kinh tế được quy định tại Điều 25 Luật đầu tư 2014 như sau:

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào tổ chức kinh tế thì sẽ thực hiện theo các hình thức sau:

 • Đăng ký mua cổ phần phát hành thêm hoặc cổ phần phát hành lần đầu của công ty cổ phần;

 • Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh để trở thành thành viên;

 • Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế thì sẽ thực hiện theo các hình thức sau:

 • Mua lại cổ phần của công ty cổ phần từ công ty cổ phần đó hoặc từ các cổ đông;

 • Mua lại phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên công ty;

 • Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty;

 • Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác.

Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong đó có thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp và tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân và bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

dieu-kien-gop-von-mua-co-phan-phan-von-gop-vao-to-chuc-kinh-te

Trình tự thực hiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp cả nhà đầu tư nước ngoài được tiến hành qua 02 bước sau:

Bước 1: Nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần vào tổ chức kinh tế nộp 01 bộ hồ sơ như trên tại Sở kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được hồ sơ của nhà đầu tư, Sở kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài và thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư. Nếu không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 2: Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tiến hành thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các quy định nêu trên về điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế đều khá phức tạp, do đó, nhà đầu tư nên tham khảo ý kiến tư vấn từ các công ty luật uy tin trước khi thực hiện đầu tư. Mọi thắc mắc có thể liên hệ với AMI để được giải đáp chi tiết.