Điều kiện để mở phòng khám và bán thuốc thú y

Để hành nghề thú y, mở phòng khám và bán thuốc thú y, các tổ chức phải đảm bảo các điều kiện sau: 

1. Các loại hình và Điều kiện hành nghề thú y:

Các loại hình hành nghề thú y gồm:

– Tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y.

– Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật.

– Buôn bán thuốc thú y.

– Sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y.

Đối với tổ chức hành nghề thú y thì phải đáp ứng điều kiện:

– Có cá nhân đáp ứng các yêu cầu: Có Chứng chỉ hành nghề thú y phù hợp với từng loại hình hành nghề thú y; Có đạo đức nghề nghiệp; Có đủ sức khoẻ hành nghề. 

Người hành nghề chẩn đoán, chữa bệnh, phẫu thuật động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản. Người hành nghề tiêm phòng cho động vật phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh cấp.

Người phụ trách kỹ thuật của cơ sở phẫu thuật động vật, khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản.

Người buôn bán thuốc thú y phải có bằng trung cấp trở lên chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản.

(Điều 21 Nghị định số 35/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y). 

– Có cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với từng loại hình hành nghề thú y theo quy định pháp luật.

(Điều 108 Luật Thú y 2015)

Thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề thú y:

+ Cục Thú y cấp Chứng chỉ hành nghề thú y đối với loại hình Sản xuất, kiểm nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú ý

+ Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh cấp Chứng chỉ hành nghề thú y đối với các loại hình hành nghề thú y còn lại. 

Hồ sơ đăng ký cấp Chứng chỉ hành nghề thú y gồm:

– Đơn đăng ký;

– Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với từng loại hình hành nghề thú y;

– Giấy chứng nhận sức khỏe;

– Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân. Đối với người nước ngoài, ngoài những quy định tại các điểm a, b và c khoản này còn phải có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Thời hạn: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y: 50.000 đồng/lần.

(Thông tư số 44/2018/TT-BTC)

*Lưu ý: Chứng chỉ hành nghề thú y có giá trị 05 năm. Sau thời hạn trên, cá nhân tiếp tục hành nghề thú y thì cần phải xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y tại cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Đối với tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

– Có địa điểm, cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp;

– Người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y phải có Chứng chỉ hành nghề thú y 

– Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y– Có đủ quầy, tủ, giá kệ để chứa, đựng và trưng bày sản phẩm phải đảm bảo chắc chắn, dễ vệ sinh và tránh được những tác động bất lợi của ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, nấm mốc, động vật gặm nhấm và côn trùng gây hại 

– Có trang thiết bị để bảo đảm điều kiện bảo quản ghi trên nhãn của sản phẩm; có nhiệt kế, ẩm kế theo dõi điều kiện bảo quản sản phẩm. Đối với cơ sở buôn bán vắc xin, chế phẩm sinh học phải có tủ lạnh, tủ mát hoặc kho lạnh; có nhiệt kế để kiểm tra điều kiện bảo quản; có máy phát điện dự phòng, vật dụng, phương tiện vận chuyển phân phối vắc xin bảo đảm điều kiện bảo quản ghi trên nhãn sản phẩm

(Điều 92 Luật Thú y và điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định 123/2018/NĐ-CP)

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

– Mẫu đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XX, XXXI ban hành kèm theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT

– Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXII ban hành kèm theo Thông tư này

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Chứng chỉ hành nghề thú y.

Thời hạn cấp phép: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thẩm quyền: Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh.

(Điều 97 Luật thú y năm 2015 và Điều 21 Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT)