Điều kiện đầu tư dự án trong khu công nghiệp

Với vị thế là một đất nước đang phát triển, việc chú trọng đầu tư và phát triển các khu công nghiệp đang rất được nhà nước quan tâm để góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do đó, đầu tư dự án trong khu công nghiệp cũng đang là sự lựa chọn của khá nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thấu hiểu được điều đó, AMI xin chia sẻ cho các nhà đầu tư về điều kiện đầu tư dự án trong khu công nghiệp trong bài viết ngày hôm nay.

Khu công nghiệp là gì?

Trước hết, để hiểu được những điều kiện cũng như các hoạt động đầu tư trong khu công nghiệp, nhà đầu tư cần hiểu rõ về khái niệm cũng như đặc trưng của khu công nghiệp.

Khoản 11 Điều 3  Luật Đầu tư 2014 quy định: “Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp”.

Theo đó, có thể hiểu khu công nghiệp là khu vực dành cho phát triển công nghiệp theo một quy hoạch cụ thể nào đó nhằm đảm bảo được sự hài hòa và cân bằng tương đối giữa các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường. Khu công nghiệp thường được Chính phủ cấp phép đầu tư với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khung pháp lý riêng.

dieu-kien-dau-tu-du-an-trong-khu-cong-nghiep

Hoạt động đầu tư trong khu công nghiệp

Các lĩnh vực nhà đầu tư được hoạt động trong khu công nghiệp quy định tại Điều 47, Điều 48 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, bao gồm:

Hoạt động và điều kiện đầu tư dự án trong khu công nghiệp:

  • Thuê hoặc mua nhà xưởng, văn phòng, kho bãi đã xây dựng để phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp;

  • Sử dụng có trả tiền các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ trong khu công nghiệp, bao gồm: hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý nước thải, chất thải và các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khác;  

  • Chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà xưởng, văn phòng và các công trình khác trong khu công nghiệp để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật về đất đai và kinh doanh bất động sản;

  • Cho thuê, cho thuê lại nhà xưởng, văn phòng, kho bãi và các công trình khác đã xây dựng trong khu công nghiệp để phục vụ sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật về đất đai và kinh doanh bất động sản;

  • Thực hiện các hoạt động đầu tư dự án khác.

dieu-kien-dau-tu-du-an-trong-khu-cong-nghiep

Hoạt động của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp:

  • Xây dựng nhà xưởng, văn phòng, kho bãi để bán hoặc cho thuê trong khu công nghiệp;

  • Định giá cho thuê đất, giá cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; định giá các loại phí sử dụng hạ tầng; giá cho thuê, giá bán nhà xưởng, văn phòng, kho bãi và các loại giá phí sử dụng dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và phải đăng ký với Ban Quản lý về khung giá và các loại phí sử dụng hạ tầng (việc đăng ký khung giá và các loại phí sử dụng hạ tầng thực hiện định kỳ 6 tháng một lần hoặc trong trường hợp có sự điều chỉnh khác so với khung giá và các loại phí sử dụng hạ tầng đã đăng ký trước đó);

  • Thu các loại phí sử dụng hạ tầng trong khu công nghiệp;

  • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất và cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp cho nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật về đất đai và kinh doanh bất động sản;

  • Thực hiện các hoạt động dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khác.

Hy vọng bài viết điều kiện đầu tư dự án trong khu công nghiệp trên đây sẽ mang lại cho quý khách những kiến thức bổ ích. Nếu có gì thắc mắc, vui lòng liên hệ: …..