Chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Làm sao để thực hiện được thủ tục  chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài? Thủ tục chuyển nhượng này đối với nhà đầu tư nước ngoài có dễ dàng hay không và cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Đây luôn là thắc mắc của số đông các nhà đầu tư nước ngoài khi khi muốn nhận chuyển nhượng dự án đầu tư. Hãy để đội ngũ chuyên viên của AMI giúp bạn giải đáp những thắc mắc này trong bài viết ngày hôm nay nhé.

Luật Đầu tư hiện hành quy định Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Và khi nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, đầu tư dự án cũng như nhận chuyển nhượng dự án, thì phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Yêu cầu đối với dự án chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài

Dự án đầu tư muốn chuyển nhượng được phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Dự án đầu tư chuyển nhượng không thuộc một trong các trường hợp dự án bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại  của Luật Đầu tư 2014 (tham khảo thêm khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư 2014).

 • Dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện về chuyển nhượng dự án được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc theo quy định của pháp luật khác có liên quan (nếu có).

chuyen-nhuong-du-an-dau-tu-cho-nha-dau-tu-nuoc-ngoai

Yêu cầu đối với nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án

Nhà đầu tư nước ngoài muốn nhận chuyển nhượng dự án phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Là cá nhân hoặc pháp nhân được thành lập hợp pháp.

 • Đáp ứng được điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài (điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên).

 • Nhà đầu tư phải tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 • Nhà đầu tư đảm bảo có năng lực tài chính để nhận chuyển nhượng dự án đầu tư và tiếp tục triển khai dự án đầu tư.

Nếu đáp ứng được đầy đủ các điều kiện nêu trên, nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài. Việc chuyển nhượng có thể thực hiện  toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư và nếu chuyển nhượng dự án phát sinh thu nhập, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật.

chuyen-nhuong-du-an-dau-tu-cho-nha-dau-tu-nuoc-ngoai

Hồ sơ cần chuẩn bị để nhận chuyển nhượng dự án đầu tư

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư (báo cáo đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư);

 • Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác tương đương;

 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Quyết định thành lập hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư của dự án;

 • Bản sao Hợp đồng BCC (nếu có);

 • Bản sao một trong các tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, cụ thể: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư hoặc các tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư và đồng thời muốn thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư đã nhận thì nhà đầu nước ngoài thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sau đó sẽ thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tương ứng.

Trên đây là những chia sẻ của AMI về thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài. Hi vọng sẽ mang đến cho Quý khách những thông tin pháp lý cần thiết.