Cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp

Trước bối cảnh thị trường đầu tư của nước ta ngày càng rộng mở,việc các nhà đầu tư lựa chọn phương án đầu tư vào khu công nghiệp ngày một nhiều. Vậy thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp được thực hiện theo thủ tục như thế nào?

Thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư

Về thẩm quyền cho phép đầu tư, tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định Ban quản lý các khu công nghiệp có thẩm quyền tiếp nhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, cụ thể bao gồm các dự án sau:

  • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp;

  • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp.

cap-giay-chung-nhan-dau-tu-trong-khu-cong-nghiep

Các bước xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án trong khu công nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin Giấy phép đầu tư

Hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo Mẫu I.1 quy định tại Phục lục I Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT);

  • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu; đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác;

  • Đề xuất dự án đầu tư , gồm các nội dung sau: thông tin về nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm đầu tư, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất ưu đãi đầu tư, các đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án (theo Mẫu I.3 quy định tại Phục lục I Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT);

  • Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư hoặc tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

  • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất trong trường hợp dự án đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;  dự án thuộc trường hợp khác thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

  • Giải trình về sử dụng công nghệ đối (nếu có);

  • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đã chuẩn bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn phòng của Ban Quản lý Khu Công nghiệp.

Chuyên viên sẽ tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sợ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ  hoặc cần bổ sung thì chuyên viến hướng dẫn cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả

Người nộp hồ sơ mang giấy hẹn đến Văn phòng của Ban Quản lý Khu Công nghiệp để nhận kết quả.

Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, Ban quản lý Khu Công nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nếu đáp ứng đủ các điều kiện; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

cap-giay-chung-nhan-dau-tu-trong-khu-cong-nghiep

Thực hiện thủ tục đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần tiến hành kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài tại địa chỉ: https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi . Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư cần thực hiện nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư theo trình tự các bước ở trên.

Sau khi được tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư sẽ được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và có thể theo dõi tình hình xử lý hồ sơ của mình trên hệ thống này.

Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư.

Trên đây là những tư vấn của AMI về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp. Nếu quý khách cần tư vấn thêm về các thủ tục pháp lý, vui lòng liên hệ với AMI để được hỗ trợ một cách tốt nhất.