Các thủ tục và chi phí nhận chuyển nhượng căn hộ chung cư của người nước ngoài

Công ty AMI Consulting xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã liên hệ với chúng tôi liên quan đến dịch vụ Tư vấn về các thủ tục, chi phí chuyển nhượng căn hộ chung cư của người nước ngoài. Dựa theo yêu cầu của Khách hàng, chúng tôi xin gửi đến Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

 

[1] Các loại phí mà người mua/người bán căn hộ chung cư phải thanh toán cho đến khi hoàn tất quá trình mua căn hộ chung cư

 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các chi phí mà người mua, người bán căn hộ chung cư có thể chịu bao gồm nhưng không giới hạn có loại phí được nêu dưới đây (Đối với các loại phí (2), (3), (4), (5), người bán hoặc người mua có thể thoả thuận về đối tượng chịu các loại phí này):

 

1.1. Phí luật sư (Kiểm tra hồ sơ, giấy tờ pháp lý, hợp đồng, tham gia đàm phán)

Mức phí này do người mua chịu. Thường từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng Việt Nam

 

1.2. Phí công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất gồm nhà ở, công trình xây dựng trên đất

Giá trị căn hộ chung cư:

+ Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng => Mức thu: 1 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng.

+ Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng => Mức thu: 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng

+ Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng: Mức thu: 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng.

 

1.3. Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Diện tích Thửa đất dưới 100 m2: 350.000 đồng.

– Diện tích Thửa đất từ 100 mđến dưới 300 m2: 450.000 đồng.

 

1.4. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Cấp lần đầu: 100.000 đồng/lần.

– Cấp lại: 50.000 đồng/lần.

 

1.5. Lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạ = 0,5% x Giá tính lệ phí trước bạ (giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành)

 

[2] Các hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị

1. Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (Theo mẫu).

2. Giấy tờ hợp lệ về quyền sở hữu nhà ở của Bên bán như: Quyết định phê duyệt dự án phát triển nhà ở thương mại của Cơ quan có thẩm quyền; Hợp đồng thuê đất hoặc Quyết định giao đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Bản vẽ sơ đồ mặt bằng căn hộ; Biên bản bàn giao căn hộ.

 

3. Hợp đồng nhận chuyển nhượng nhà ở chung cư.

 

4. Biên lai nộp thuế, lệ phí trước bạ theo quy định pháp luật.

 

5. Hộ chiếu của người nước ngoài còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của Cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam.

 

6. Giấy đăng ký kết hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng quan hệ hôn nhân.

 

[3] Thời gian để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất

 

Sau khi tiến hành đặt cọc, ký kết hợp đồng chuyển nhượng căn hộ chung cư, người bán hoặc người mua nộp 01 bộ hồ sơ tại mục [2] của Thư tư vấn này đến Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời gian để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, sang tên mới cho người mua là không quá 30 ngày, kể từ ngày Cơ quan có thẩm quyền nhận được Hồ sơ hợp lệ.

 

[4] Các loại thuế, phí phải chịu khi nhận chuyển nhượng căn hộ chung cư

 

[4.1] Lệ phí tính trước bạ đối với nhà, đất = 0,5% x Giá tính lệ phí trước bạ (Giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành).

 

[4.2] Thuế thu nhập cá nhân = 2% x Giá chuyển nhượng.

 

Hiện nay, Việt Nam chưa tính thuế đối với Tài sản đối với căn hộ chung cư. Do vậy, người mua chỉ chịu các loại thuế, phí theo quy định nêu trên.

 

[5] Các khoản thuế, phí người cho thuê nhà phải trả

 

Nếu thu nhập từ việc cho thuê nhà lớn hơn 100 triệu/năm thì người cho thuê nhà phải đóng các loại thuế sau:

 

[5.1] Thuế môn bài: Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1 triệu đồng/năm; Doanh thu trên 300 triệu đến 500 triệu đồng/năm: 500 nghìn đồng/năm; Doanh thu trên 100 triệu đến 300 triệu/năm: 300 nghìn đồng/năm.

 

[5.2] Thuế thu nhập cá nhân = Doanh thu tính thuế TNCN x 5%

 

[5.3] Thuế giá trị gia tăng = Doanh thu tính thuế GTGT x 5%

Tổng thuế phải nộp = (Doanh thu x 10%) + Phí môn bài.

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến yêu cầu của Quý khách hàng, nếu có vấn đề thắc mắc cần được giải đáp, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ thông tin bên dưới.