Các thành viên không góp đủ vốn thì Công ty có buộc bị giải thể?

Hỏi: Công ty tôi là loại hình Công ty cổ phần, có vốn trong nước, do không nắm được các quy định pháp luật, nên chúng tôi hiện chưa góp vốn thành lập Công ty như số vốn chúng tôi đã đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà chúng tôi đã được cấp. Vậy cho tôi hỏi trong trường hợp này Công ty tôi có bị xử phạt gì không? Có bị buộc phải giải thể khi các thành viên Công ty không góp vốn hay không?

Trả lời:

Lời đầu tiên, Công ty AMI Consulting xin gửi đến bạn lời chào trân trọng, dựa theo yêu cầu cần tư vấn của bạn, chúng tôi có trả lời như sau:

Tại khoản 29 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định vốn điều lệ là: “Tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Về thời gian góp vốn điều lệ của Công ty cổ phần, tại khoản 1 Điều 112 Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định: “Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua”.

Trường hợp cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần cổ phần đã đăng ký mua, thì thực hiện theo quy định sau đây:

– Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác.

– Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;

– Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán.

– Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ động sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua.

Như vậy, đối với trường hợp cổ đông của Công ty nếu như chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của Công ty.

Hiện nay, đối với trường hợp các cổ đông trong công ty không tiến hành góp vốn theo số cổ phần đã đăng ký mua, thì theo quy định nêu trên, nếu như Công ty không đăng ký thay đổi với Cơ quan đăng ký khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký thì sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng (khoản 3 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư).

Về vấn đề giải thể doanh nghiệp do trường hợp các cổ đông, thành viên Công ty chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ vốn, luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan hiện nay vẫn chưa quy định cụ thể vấn đề này, tuy nhiên, tại điểm c, khoản 1 Điều 201 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp: “Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp”.

Như vậy, đối với trường hợp các cổ đông trong Công ty không tiến hành thủ tục góp vốn trong thời hạn 06 tháng liên tục, mà số lượng cổ đông của Công ty cổ phần không còn đủ số lượng cổ đông tối thiểu theo quy định thì đây là một trong những trường hợp buộc Công ty phải bị giải thể theo quy định nêu trên.

Do vậy, các cổ đông, thành viên Công ty cần lưu ý các quy định nêu trên để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến thắc mắc của bạn. Trường hợp cần hỗ trợ, bạn vui lòng liên hệ để được giải đáp.