Các hình thức góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào công ty TNHH

Xin chào Luật sư, Luật sư vui lòng cho tôi hỏi vấn đề như sau: Tôi có người bạn là người nước ngoài, bạn tôi đang có dự định đầu tư vào công ty TNHH tại Việt Nam. Vậy các hình thức góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào công ty TNHH bạn tôi có thể lựa chọn là gì?

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến AMI. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì bạn của bạn là người nước ngoài đang có ý định đầu tư vào Việt Nam theo hình thức góp vốn vào Công ty TNHH. Theo quy định của pháp luật đầu tư hiện hành, tùy thuộc vào sự lựa chọn nhà đầu tư và bạn của bạn có thể chọn một trong các hình thức đầu tư sau đây:

cac-hinh-thuc-gop-von-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-cong-ty-tnhh.

Các hình thức góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Luật Đầu tư 2014, nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn đầu tư vào công ty TNHH tại Việt Nam theo các hình thức sau:

- Góp vốn trực tiếp vào công ty trách nhiệm hữu hạn để cùng các nhà đầu tư khác thành lập nên công ty trách nhiệm hữu hạn;

- Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn.

Trường hợp nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn vào tổ chức kinh tế

Khi muốn đầu tư, góp vốn vào Công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện việc đăng ký góp vốn nếu rơi vào một trong hai trường hợp dưới đây:

Thứ nhất, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn hoặc mua phần vốn góp vào Công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

Thứ hai, việc nhà đầu tư góp vốn hoặc mua phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của công ty trách nhiệm hữu hạn.  

cac-hinh-thuc-gop-von-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-cong-ty-tnhh.

Thủ tục đăng ký góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Dựa trên các hình thức góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào công ty TNHH, nhà đầu tư có thể chọn một trong hai hình thức và tiến hành việc đăng ký theo trình tự dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào Công ty TNHH cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư và nộp tại Bộ phận một cửa – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh (thành phố) nơi Công ty TNHH đặt trụ sở chính..

Khi tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên sẽ trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.

Bước 2. Giải quyết hồ sơ

Bộ phận một cửa sẽ chuyển hồ sơ lên Phòng Kinh tế đối ngoại thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét giải quyết. Nếu hồ sơ của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ ra thông báo chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các thủ tục tiếp theo. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho nhà đầu tư được biết.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3. Nhận kết quả và tiến hành các thủ tục khác

Đến ngày hẹn trên Giấy biên nhận, nhà đầu tư mang giấy hẹn và giấy tờ chứng thực cá nhân đến Bộ phận một cửa để nhận kết quả. Sau khi có Văn bản chấp thuận của Sở kế hoạch và Đầu tư, nhà đầu tư cấn thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật.

Phí, lệ phí: Thủ tục đăng ký góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào công ty TNHH được miễn lệ phí nhà nước.

Trên đây là những tư vấn của AMI về các hình thức góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào công ty TNHH, hi vọng sẽ giải đáp được những thắc mắc dành cho quý khách hàng.